UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU

UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU

Podaci o osobi za koju se zahteva uverenje o državljanstvu:

Polja označena sa * se moraju obavezno popuniti

  Ime *

  Prezime *

  Devojačko prezime *

  Ime i prezime oca *

  Ime majke *

  Devojačko prezime majke *

  JMBG *

  Datum rođenja *

  Mesto rođenja *

  Opština rođenja *

  Država *

  Podaci o primaocu dokumenta:
  Osoba koja podnosi zahtev za državljanstvo.

  Ime naručioca *

  Prezime naručioca *

  JMBG *

  Adresa *

  Mesto *

  Poštanski broj *

  Opština *

  Država *

  Email *

  Telefon *

  Poruka-upišite razlog vađenja dokumenta *