IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH

IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH

Podaci o osobi za koju se zahteva izvod iz matične knjige umrlih:

Polja označena sa * se moraju obavezno popuniti

  Ime (preminulog)*

  Prezime (preminulog) *

  Pol *

  JMBG (preminulog) *

  Datum smrti *

  Mesto smrti *

  Datum rođenja *

  Opština rođenja *

  Država smrti *

  Ime i prezime oca *

  Ime majke *

  Podaci o primaocu dokumenta:
  Osoba koja podnosi zahtev za izvod iz matične knjige umrlih.

  Ime naručioca *

  Prezime naručioca *

  JMBG *

  Adresa *

  Mesto *

  Poštanski broj *

  Opština *

  Država *

  Email *

  Telefon *

  Poruka-upišite razlog vađenja dokumenta *