Izvodi, uverenja, potvrde

Online narudžbina i dostava izvoda iz matične knjige i ostalih dokumenata izdatih na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Možete poručiti:

Za pojedina dokumenta potrebno je dostaviti:

1. Ovlascenje overeno u konzulatu ili kod notara sa apostilom
2. Fotokopiju nekog od dokumenata iz maticne knjige rodjenih ili uverenje o drzavljanstvu
3. Fotokopiju pasosa ili licne karte

Da biste ispunili uslov za dobijanje dokumenata potrebno je da popunite formulare za vrstu dokumenta koji vam je potreban,ostavite adresu na koju zelite da vam se dokumenti isporuce i kontakt telefon.