IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH

IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH

Podaci o osobi za koju se zahteva izvod iz matične knjige venčanih:

Polja označena sa * se moraju obavezno popuniti

  Ime ženika *

  Prezime ženika *

  Ime i prezime ženikovog oca*

  Ime i prezime ženikove majke *

  JMBG ženika *

  Mesto rođenja ženika *

  Datum rođenja ženika*

  Podaci za nevestu:

  Datum venčanja *

  Mesto venčanja *

  Opština venčanja *

  Država *

  Podaci o primaocu dokumenta:
  Osoba koja podnosi zahtev za izvod iz matične knjige rodjenih.

  Ime naručioca *

  Prezime naručioca *

  JMBG *

  Adresa *

  Mesto *

  Poštanski broj *

  Opština *

  Država *

  Email *

  Telefon *

  Poruka-upišite razlog vađenja dokumenta *