Predaja i preuzimanje

Ova usluga se odnosi na najrazličitiji spektar “papiroloških” usluga.
Dostupna je u bilo kom administrativnom centru u Srbiji, Crnoj Gori ili BiH.

Za vas:

  •  predajemo i podižemo dokumenta u bolnicama, fakultetima, školama…
  •  preuzimamo i šaljemo
  •  i svako ostalo rukovanje vašim dokumentima.